Toaletter och miljöpåverkan

I det stora är toaletten en ganska stor miljöbov, inte bara på grund av allt vatten vi spolar bort utan även genom all användning av toalettpapper och skövling av skogarna. Genom bidéer och den japanska toamodellen, som tidigare nämnts i en i en annan artikel, behöver man använda en betydligt mindre mängd papper även om vattenanvändningen inte minskar. Men man har åtminstone åtgärdat ett problem till viss del.

Ett annat problem vi har är att mycket trams och onödiga produkter spolas ned i toaletterna och förorenar naturen eller bidrar till stopp i avloppssystemen. Snusprillor, örontopsar och tygbitar åker ned i stora mängder varje år och tvingar slambilarna att komma till undsättning samt för att rensa rören. Vissa saker kan även vara direkt skadliga för djur och natur när de kommer ut i avloppen och senare spolas ut i sjöar.

Miljövänliga alternativ

Biologiska toaletter som torrdass och frystoaletter samt mulltoa, är några smarta alternativ för att bli mer miljövänlig. Dessa toaletter spolar inte ned avfallet med vatten utan gör så att det istället kan användas för gödsling och kompostering, vilket bidrar till ett effektivt kretslopp. Andra typer är förbränningstoaletter som separerar urin och fekalier och förbränner det till aska med hjälp av el eller gasol. När man sitter på en förbränningstoalett hängs en liten påse ned i toastolen som samlar upp allt och istället för att spola med vatten, spolas det med en kraft ned i ett förbränningsutrymme som sitter i själva toan där allt förbränns på ca 70 minuter. Man kan använda toaletten som vanligt under tiden.

Använder man istället den modell som bränner avfallet i ett brännutrymme med el eller gasol, kallas den istället för en vakuumtoalett. Dessa förbränningsmodeller kräver en skorsten som är installerad på rätt sätt, annars kan lukten sprida sig och orsaka problem. Men den kan stå i ett kallt utrymme utan problem. Toaletterna bidrar på många sätt till en bättre miljö, även om det finns mycket man måste tänka på när man har en förbränningstoalett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *