Toalettens historia

Normalt har människan använt naturen eller latriner samt pottor för att göra sina naturbehov, och på medeltiden var det allmänt känt att man tömde sina pottor genom fönstret eller att man använde ett hål i golvet där avfallet mynnade ut på bakgator och gränder. Åker man till Vadstena, kan man t.o.m. skåda ett hål i väggen på Mårten Skinnares Hus, där de boende ibland orsakade arga förbipasserande miner från dem som råkade gå under hålet vid fel tidpunkt. De fattiga använde dock pottor och utedass. Utedassen var dessutom inte bara en plats där man gjorde sina behov, utan även en hemlig knutpunkt där föräldrar diskuterade saker som inte skulle yttras inför övriga familjen.

De första toaletterna

Man kanske kunde tro att toaletten är en modern uppfinning, men så är inte fallet. Toaletter har använts sedan 4500 år tillbaka i tiden och uppfinningen av spoltekniken kom då till. Då var det klosetter som fanns i Grekland, närmare bestämt i den minoiska kulturen, men de förekom även i Rom. Det var mycket dyrbart att använda denna teknik, så den användes inte länge. Ett annat försök till ett toalettsystem byggdes även ut på Gotland, men sattes ur bruk lika snabbt som det kom.

Medeltidens toaletter

Men försöken slutar inte här. Vid mitten av 1500-talet gjordes en slags toalett som enbart kunde spola två gånger dagligen, vilket heller inte gjorde någon större succé. I den senare delen av 1700-talet kom emellertid en engelsman att fästa vattenbehållaren ovanför toaletten och på så sätt föddes vattenklosetten som först gjordes i gjutjärn men som senare ersattes av det mer hygieniska porslinet.

Det skulle dock dröja tills ett mer avancerat avloppssystem kom, detta skedde vid sekelskiftet, runt år 1900, men det tog tid innan systemet sattes i bruk och vattenledningssystemet kunde ta hand om latrinavfall, så folk fick vänta ända fram till 20-talet, då lägenheterna började utrustas med vattentoaletter. Faktum är att det tog ända fram till 70-talet, innan de sista stadskvarteren sanerades från humana avfall och toaletter blev en del av allas vardag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *