Fördelar och nackdelar med en förbränningstoalett

Fördelar

  • Miljövänligt är det ord som först används i samband med förbränningstoaletter. Genom att separera avfallet och undvika vatten, förhindrar man att smittoämnen och andra farliga produkter spolas ut i våra vatten, däribland fosfor och kväve. Fosforn stannar nämligen kvar i askan som förbränns och kvävet släpps ut i luften men motsvarar de moderna vedpannorna som vissa hushåll har.
  • Askan som sedan är kvar kan användas till gödselmedel i trädgården där man lätt kan sprida ut den.
  • Förutom godkännande från kommunen att installera en förbränningstoalett, är installationen relativt enkel, eftersom man inte behöver koppla den till ett kloaksystem eller ett avloppssystem.

Man behöver heller inte tänka på uppvärmning eller att toaletten är i behov av frostskydd.

  • En komposterande toalett som är anpassad för ett smart kretslopp, är också bra vid vattenbrist eller på enskilda gårdar som inte har kommunal rening. I annat fall är det faktiskt så att glesbygden står för mer fosforutsläpp och högre belastning på vattendragen än vad som sker i städerna med kommunala reningsverk.

Nackdelar

  • En förbränningstoalett som används ofta och regelbundet kan få en hög förbrukning av el och därmed skenar kostnaderna i höjden om man inte har ett elsystem som är effektivt.
  • Förbränningstoaletter kräver att varje besökare tar sitt ansvar och sätter dit påsen innan man spolar ned avfallet. Därför bör man se till att man vet vilka som använder toaletten och att alla vet vad som gäller. Modellen lämpar sig därmed kanske inte för stugor i uthyrning som besöks av många olika personer.
  • Man måste ha tillstånd av kommunen för att installera sin förbränningstoalett.
  • Förbränningstoan behöver även ett tillstånd av kommunen när det gäller vattnet man använder. Hushållet fordrar godkänd behandling av vattnet först.
  • Man måste se till att byta ut gasolflaskan i tid samt att tömma askan som är över efter avslutad förbränning. Det är alltså en hel del att hålla koll på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *