Avträdet – den äldsta “toaletten”

Ett avträde är en plats där människor gör sina behov för att senare enbart gräva ner det i jorden. Det är den vanligaste varianten i fattiga länder och också den äldsta. Men ett avträde har också andra namn, däribland skithus, hemlighus och dass. Ett utedass hade förr i tiden och i militären flera sittplatser bredvid varandra utan avskiljande väggar, vilket kanske inte var det trevligaste scenariot för många.

Det vanligaste avträdet

I forna tider och främst tider på landsbygden, byggde man en plats att göra behoven på som var kopplad direkt till ladugården och då närmare bestämt gödselstacken där det ändå stank för fulla muggar. Antingen kunde man gå in via en separat ingång eller direkt via ladugården.

Inne i städerna var principen ungefär densamma där man byggde till en liten avträdesplats i anslutning till stenhusen med en uppsamlingsplats av avfallet under byggnaden. Man byggde även till s.k. utedass på innergårdarna som vid industrialiseringens inträde kom att ersättas av vattenklosetter. Dock har vissa av dessa gamla system bevarats i riktigt gamla hus. Bara för ett 20-tal år sedan fanns fortfarande exempel på stenhus som saknade vattenklosetter, exempelvis på Gotland som har många gamla byggnader från medeltiden.

Sommarstugor

De flesta sommarstugor har idag ett modernt inrett badrum med vanlig vattentoalett, men hos vissa personer som fortfarande vill bevara det gamla och känna en nära anknytning till naturen under semestern, finns fortfarande utedass kvar. Det är emellertid ganska sällsynt. Man kan även finna utedass på vissa allmänna badstränder. Tyvärr luktar det inte särskilt fräscht på utedassen, men de modernare varianterna är betydligt mer agreabla än de äldre. Anledningarna är att man använder ett separationssystem för urin och avföring samt brukar ett ventilationssystem.

Utedass och faror

I Sverige har det inte varit alltför riskfyllt att gå på utedass även om många rynkar på näsan åt idén, men i andra länder som USA och i Sydamerika, kan lukterna locka till sig farliga djur, som spindelarter, skorpioner o.s.v. I Indien brukar grisar ibland äta upp avfallet, men eftersom människan senare äter grisarna, kan de drabbas av trikiner och binnikemask. Fräscht!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *