Andra former av toaletter

Kärt barn har många namn och toaletten har även många varianter. Här listas dem.

Utedass

Ett utedass är en avskrädesplats utan anslutning till kloaksystem som ser ut som en liten garderob eller tillbyggnad till ett större hus. Men utedass kan även vara ett rum med en sittbänk eller en större byggnad med flera sittplatser bredvid varandra.

Baja-maja

En baja-maja är en portabel toalett och ser ut som en finare variant av ett utedass. De är enkla att transportera och finns ofta på festivaler eller campingplatser och vid utomhusevenemang där man enkelt kan placera dit dem och lika enkelt ta bort dem. Namnet kommer från företaget Bajamaja AB.

Urinoar

En urinoar eller pissoar som det också kallas och som främst är till för män, eftersom de toalettliknade anordningarna hänger på väggen, är en slags toalett som lätt kan placeras i offentliga miljöer. Ibland har de skärmar för att separera varje urinoar och ibland sitter de direkt bredvid varandra.

Torrtoa – ett miljövänligt alternativ

Även inom torrdassen finns det många varianter. Torrtoaletter anses mycket miljövänliga och är effektiva om det förekommer vattenbrist i områden.

En variant är mulltoan som gör att avfallet förmultnar i en liten behållare och där det senare kan användas till gödsling eller kompostering. Mulltoan brukar även få benämningen “biotoalett”.

Frystoalett är samma sak, men istället fryser den innehållet i en påse som senare används till kompostering. Denna toalett är luktfri och relativt hygienisk eftersom den är bakteriedödande. Därför behövs varken kemikalier eller ventilation. Kanske en framtida toalett som kommer alltmer i samband med det ekologiska tänkandet?

Torrdass som separerar urin från fekalier, är också betydligt fräschare, då det “våta” används som gödsel och det andra som komposteringsmedel. I och med att man separerar de två, får man inte samma stank och förhindrar dessutom uppkomsten av jäsningsprocessen. Det finns också en blandning av vattentoaletter och torrdass, som kallas hybridtoaletter. Vatten används då för att spolar bort allt, men inget kloaksystem finns. Dessa toaletter kan man hitta i moderna husbilar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *